Wat is Biodanza

Om te beginnen is het moeilijk om dat met woorden uit te leggen. Biodanza is vooral iets dat je zelf ervaart. Op geen enkele manier geeft lezen over, of kijken naar Biodanza enige indruk van wat het met je doet. Biodanza als systeem is gericht op integratie van identiteit. Dit verklaart waarom iedereen Biodanza op een andere manier kan ervaren, aangezien iedereen een eigen identiteit heeft. Biodanza biedt de gelegenheid om je identiteit te (her)ontdekken en tot expressie te laten komen in je leven. Tijdens de biodanza lessen wordt er (behoudens enkele uitzonderingen) niet met elkaar gepraat. Dit verstoort namelijk het proces van integratie, zowel bij jezelf, als ook bij de anderen. Voorafgaand aan de les is vaak wel gelegenheid om jouw ervaring met woorden te delen met de gehele groep.
Biodanza is een evolutionair proces voor haar beoefenaars, waarbij het effect op jouw leven duidelijker wordt naarmate je regelmatig Biodanza beoefend. Af en toe eens een keertje Biodanza doen is leuk, maar op regelmatige basis wekelijks Biodanza doen kan je leven positief veranderen op manieren die je misschien niet voor mogelijk zou houden. De Biodanzagroep biedt je de mogelijkheid om in een veilige omgeving jouw identiteit te ontdekken en te ontplooien.

Oorsprong

Rolando Toro Araneda

Biodanza is in de jaren zestig van de vorige eeuw ontstaan in Zuid Amerika. De grondlegger was Rolando Toro. Hij heeft vanuit zijn werk als antropoloog, psycholoog en kunstenaar een systeem ontwikkeld dat is gebaseerd op muziek, dans (beweging) en de groep.

De huidige maatschappij is heel erg gericht op het denken, je bent daarmee voortdurend met je hoofd bezig. Daarnaast is er nauwelijks aandacht voor de rest van het lichaam, wat nog eens versterkt wordt door allerlei taboe's die vanuit de maatschappij op het lichaam geprojecteerd worden. Biodanza richt zich onder andere op het herstel van de balans tussen het hoofd (denken) en de rest van het lichaam.

Wetenschappelijk onderbouwd

Biodanza is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek binnen alle aspecten van de menswetenschap. Nieuwe ontwikkelingen en inzichten uit de wetenschap worden ingepast in het Biodanza systeem. Daarnaast wordt ook nog wetenschappelijk onderzoek verricht naar de effecten van Biodanza. Vooralsnog blijkt Biodanza een zeer positieve invloed te hebben op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van degenen die Biodanza beoefenen.
Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek in en naar Biodanza kun je lezen in deze publicatie (pdf document)

De facilitator

De Biodanza facilitator die de vivencia's maakt en geeft heeft hiervoor een driejarige theoretische opleiding gevolgd op HBO niveau. Na deze opleiding volgt een traject van maximaal 2 jaar met daarin praktische begeleiding (supervisie) en het schrijven van een monografie. Ook na het afmaken van de opleiding blijft de mogelijkheid om door te leren aanwezig waardoor de nieuwe ontwikkelingen in Biodanza gevolgd kunnen worden.

De groep

Biodanza wordt in een groep beoefend. Dit is uitermate belangrijk omdat mensen van oorsprong in groepen leven. Contact met andere mensen is essentieel in ons bestaan en voor de beleving van onze identiteit. We zijn graag bij elkaar, vinden veiligheid, liefde en vriendschap onder onze medemensen. De groep in Biodanza versterkt het gevoel van saamhorigheid. Het plezier van ongedwongen samen zijn met andere mensen. Binnen de Biodanza groep dans je individueel, in twee, drie of meertallen en met de gehele groep samen.

Vivencia?

Het woord vivencia heeft eigenlijk geen goede nederlandse vertaling. In Biodanza heeft het meerdere betekenissen. Een Biodanza les wordt als geheel een vivencia genoemd. Verder is vivencia ook een staat van zijn die je zou kunnen omschrijven als volledig in het moment aanwezig zijn.

Muziek

De muziek in Biodanza is speciaal geselecteerd en heel divers, mensen reageren nu eenmaal anders op ritme dan op melodie. Rockmuziek wekt heel andere beweging op dan latin. De verschillende dansen vereisen dan ook verschillende soorten muziek. Allerlei genres zijn vertegenwoordigd zoals klassiek, pop, rock, latin en vele andere soorten muziek uit heel de wereld. Er zijn zelfs dansen die zonder muziek worden gedaan, of waarbij je zelf muziek maakt.

Dans

Het hele leven is een dans! Dans in Biodanza is jouw levensdans. De oefeningen en de muziek nodigen uit tot bewegen. Soms uitbundig, soms heel verstild. Je krijgt geen moeilijke pasjes te leren. Biodanza is voor jong en oud!

Biocentrisch Principe

Biodanza gaat uit van het Biocentrisch Principe, waar het leven de bron is van alles. Het hele universum bestaat om het leven in al zijn vormen te ondersteunen. Alles wat leeft is in principe heilig en verdient het om geŽerd te worden. Het dagelijkse leven volgens het Biocentrisch principe gaat uit van zorg voor elkaar en om alles wat leeft. Hierbij staat het bijna rechtstreeks tegenover het materialisme waarbij het leven ondergeschikt wordt gemaakt aan materie.

kwadrant foto van Ferdi

Biodanza met Ferdi Scholten